Overijsselse Aanpak: duurzaam renoveren van particuliere woningen

Gepubliceerd op 29 juni 2016

Meer energiezuinige woningen

Met de Overijsselse Aanpak werken 30 partijen samen aan het verduurzamen van 45% van de koopwoningen in Overijssel. Deze koopwoningen moeten voor 2020 minimaal label B hebben. Om dit aantal te halen, moet flink worden doorgewerkt. "Aanpakken" dus! Overijssel loopt voorop in Nederland met deze werkwijze.

Wilt u ook uw woning energiezuinig maken of als bedrijf meewerken aan de ambitie van de Overijsselse Aanpak? Bij het energieloket van uw gemeente kunt u terecht voor meer informatie.

Contact

Vragen? Mail naar aanpakken@overijssel.nl

Handige manieren voor financiering:

Duurzaam en comfortabel wonen zonder eigen spaargeld of lening af te sluiten? Hoe? Met het Woningabonnement!

De Energiebespaarlening met extra lage rente  voor woningeigenaren in Overijssel. Met deze lening kunt u uw woning verduurzamen en energiezuiniger of -neutraal maken.

Veel mensen vinden energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk, maar komen er vaak niet toe om maatregelen te nemen. Op www.energiebesparendoejenu.nlworden vragen beantwoord en hulp geboden bij het maken van een offerte-aanvraag.

Stimuleringsregelingen

Vanaf medio april 2016 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, gemeenten en organisaties beschikbaar gesteld om het verduurzamen van particuliere woningen te stimuleren.