Zonne-energie

Gepubliceerd op 19 februari 2019

In 2023 moet 1,9 PJ energie uit zon komen. Het gaat dan om velden met zonnepanelen en zonnepanelen op daken (bijvoorbeeld van woningen en bedrijven). Voor zonnepanelen op bedrijfsdaken is het streven 160 hectare in 2023.

Een aantal mooie voorbeelden van zonnevelden in Overijssel, zijn bijvoorbeeld Zonnepark de Groene Weuste en Zonne-energiepark Heeten. Beide zijn ontstaan vanuit een lokaal initiatief. Een voorbeeld van een groot zonnedak, is het zonnedak van Scania

Zonnepark de Groene Weuste

Zonnepark De Groene Weuste in Wierden in sinds het voorjaar van 2018 operationeel. Het park is bijzonder, omdat het tot stand is gekomen door een krachtig netwerk van partijen, die laten zien welke kansen duurzame opwek van energie biedt voor inwoners en gemeentes. Het zonnepark beslaat een oppervlakte van 4,5 hectare (ongeveer de grootte van 9 voetbalvelden). Daarop zijn 13.440 zonnepanelen geplaatst. Het park wekt 4 miljoen kWh aan groene stroom per jaar op, voldoende voor 1.300 gezinnen. Het zonnepark is een lokaal initiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden–Enter.

Lees meer op de website van de Groene Weuste: www.zonneparkwierden.nl

Zonne-energiepark Heeten

Het zonne-energiepark Heeten kan de helft van de huishoudens in het dorp van elektriciteit voorzien. Het zonnepark heeft een oppervlakte van 3,5 hectare, waarop 7.750 zonnepanelen staan. Die zonnepanelen wekken jaarlijks ongeveer 2.100.000 kWh elektriciteit op, wat gelijk staat aan het verbruik van 600 huishoudens. Het zonnepark is een lokaal initiatief van Energiecoöperatie Endona. Endona is ondersteund vanuit de subsidie Lokale Energie-initiatieven en de aanleg van het zonne-energiepark met een lening uit ons Energiefonds Overijssel.

Lees meer op de website van Endona

Zonnedak Scania

Scania opende in april 2018 het op dat moment grootste zonnedak van Nederland. Het iconische project bestaat uit 22.000 zonnepanelen, die samen meer dan 5 miljoen kWh elektriciteit per jaar produceren. Dat is 60-70% van alle energie die Scania op jaarbasis gebruikt. Het zonnedak is ruim 5 hectare en draagt daarmee flink bij aan de doelstelling van 160 hectare zon op bedrijfsdaken in 2023. De realisatie van het zonnedak van Scania is ondersteund met een lening uit ons Energiefonds.