Energie uit water

Gepubliceerd op 7 februari 2019

De bijdrage van energie uit water voor het behalen van onze ambitie is nog niet bekend. De kansen voor energie uit stromend water en oppervlakte water worden momenteel verkend en uitgewerkt tot een actieplan. Daarna kan de bijdrage aan het percentage hernieuwbare energie worden bepaald.

Energie uit oppervlaktewater

Uit een landelijke verkenning is gebleken dat oppervlaktewater (kanalen, plassen, meren etc.) een groot energiepotentieel bezit. Er zijn mogelijkheden voor thermische energie (warmte en koude), maar ook voor de opwek van elektriciteit middels zonnepanelen en waterkracht. Samen met enkele andere provincies en waterschappen is opdracht gegeven de kansen voor duurzame energie uit oppervlaktewater nader te onderzoeken. De resultaten daarvan vindt u op de website Energie uit oppervlaktewater.