Energie uit bodem

Gepubliceerd op 21 augustus 2018

Het doel is om in 2023 2,4 PJ energie uit de bodem op te wekken. We kennen twee soorten bodemenergie, geothermie en warmte- en koudeopslag (WKO).

Warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag (WKO) is de opslag van warmte en koude in de bodem. Hiervoor wordt grondwater gebruikt. In de zomer wordt het koude water uit de aardbodem gehaald om gebouwen te koelen. Boven de grond warmt het water op. Dit opgewarmde water wordt weer in de bodem gepompt, waar het blijft zitten tot de winter. In de winter wordt het warme water gebruikt voor het verwarmen van het gebouw. Dit gebeurt vaak in combinatie met een warmtepomp om het water extra te verwarmen tot de gewenste temperatuur.

Geothermie

Geothermie is warmte uit de diepere lagen van de aarde. Daar kan water met hoge temperaturen worden gevonden. Op een diepte van ongeveer 2.000 meter heeft het water bijvoorbeeld een temperatuur van 70 graden. Dit verschilt echter van plaats tot plaats in Nederland. Om deze warmte te winnen moeten er twee putten worden geboord (doublet). Het warme water wordt omhoog gepompt uit de productieput. Nadat via een warmtewisselaar de benodigde hoeveelheid energie uit het opgepompte water is gewonnen, wordt het afgekoelde water teruggepompt naar dezelfde diepte via de injectieput.

Project Koekoekspolder

De Koekoekspolder (gemeente Kampen) is een duurzaam tuinbouwgebied in ontwikkeling. Ze telen onder andere tomaat, komkommer, aardbeien- en witlof. Het is het eerste gebied in Overijssel waar gebruik wordt gemaakt van geothermie. Al sinds 2012 staan er een productieput en een injectieput. Vanaf een diepte van 1.800 m wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Die warmte word geleverd aan vijf tuinbouwbedrijven, die daarmee 23,5 hectare aan kassen verwarmen.

Er zijn plannen een nieuwe aardwarmtebron (productieput) te realiseren (deze kan gebruik maken van de bestaande injectieput). Dat kan een forse reductie van de CO2-uitstoot opleveren. In totaal zou dan 50 hectare aan kassen van duurzame energie worden voorzien.

Lees meer over de Koekoekspolder op www.koekoekspolder.nl