Bio-energie

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Bio-energie levert op dit moment en in de nabije toekomst de grootste bijdrage aan het percentage hernieuwbare energie in Overijssel. De doelstelling 20% nieuwe energie in 2023 moet dan ook voor de helft (10,5 petajoule) worden gehaald uit bio-energie. Bio-energie ontstaat door de vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen, zoals mest, snoeihout, slib, gft, riet en eiwithoudend restwater.

Om onze doelstelling te halen, zetten we in op o.a. het gebruik van stoom en warmte van de biomassa-installatie van Twence, houtverbrandingsinstallaties in huishoudens en bedrijven en energiewinning uit mest.

Subsidieregelingen

Voorlichting en advies

Contactpersonen