Bio-energie

Gepubliceerd op 25 juli 2018

Overijssel is een groene provincie. Agrarische bedrijven, natuurgebieden, bedrijven met voedselproductie en bewoners zijn steeds actiever in het scheiden van afval. Dat betekent veel kansen voor het ontwikkelen van Nieuwe Energie (bio-energie) uit biomassa. De provinciale doelstelling '20% Nieuwe Energie in 2023' zal voor circa 80% worden behaald uit vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen (zoals: mest, snoeihout, slib, gft, riet, eiwithoudend restwater e.d.).

Overijssel wil in 2023 10 PetaJoule aan Nieuwe Energie uit biomassa (bio-energie) beschikbaar hebben. Dat kan bereikt worden door 50 tot 100 bio-energie-installaties in de provincie. Met het 'plan van aanpak: Versnelling bio-energie-installaties' wil de provincie een belangrijke impuls geven, zodat meer initiatiefnemers de stap zetten om een vergister te bouwen of anderszins aan de slag te gaan met nieuwe energie uit biomassa.

Subsidieregelingen

Actuele Projecten

Ontwikkeling van lokale bio-energieprojecten

  • Bio-energiebuurten

Nieuwe Energie door pyrolyse-technieken

  • Empyro fabriek
  • BTG en OPRA turbines werken nauw samen om pyrolyse-olie zo effectief, efficient en snel mogelijk in te zetten als brandstof

Nieuwe Energie uit Natuur en Landschap

Nieuwe Energie uit mest en GFT

Samenwerking

Voorlichting en advies

  • Gratis online scan voor bedrijven die nadenken over een houtgestookte Cv: kan het uit? Test het hier >>
  • Biogasscan: Gratis online scan voor agrarische ondernemers met interesse in een biovergistinginstallatie.
  • Boerderijvergistingsscan: Online scan speciaal voor Overijsselse agrariërs met interesse in het onderzoeken van de haalbaarheid van een kleinschalige biogas installatie

Contactpersonen