Nieuwe Energie opwekken

Gepubliceerd op 21 augustus 2018

Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel 20% hernieuwbaar opgewekte energie in 2023 (20,2 PJ). We zetten daarbij in op wind-, zonne-, bio- en bodemenergie. Ook verkennen we de kansen van energie uit stromend water en oppervlaktewater.

Bio-energie

De helft van de 20% Nieuwe Energie moet worden gehaald uit bio-energie (10,5 PJ). Deze energie wordt opgewekt uit biomassa, zoals gft-afval, slib, houtsnippers, eiwit.

Bodemenergie (geothermie en WKO)

Het doel is om in 2023 2,4 PJ energie uit de bodem op te wekken. We kennen twee soorten bodemenergie: geothermie en warmte-koudeopslag (WKO).

Windenergie

In 2023 moet 1,4 PJ worden opgewekt uit windenergie, zoals windmolens en windturbines. Momenteel staan er in Overijssel 17 windmolens opgesteld. Daarnaast zijn er verschillende windenergieprojecten in voorbereiding.

Zonne-energie

In 2023 moet 1,9 PJ energie uit zon komen, zoals velden met zonnepanelen of zonnepanelen op daken (bijvoorbeeld van woningen en bedrijven).

Energie uit water

De bijdrage van energie uit water voor het behalen van onze ambitie is nog niet bekend. De kansen voor energie uit stromend water en oppervlakte water worden momenteel verkend en uitgewerkt tot een actieplan.