Nieuwe Energie opwekken

Gepubliceerd op 3 juni 2015

Overijssel stimuleert de opwekking van nieuwe energie. 20% willen we in 2023 opwekken vanuit biomassa, wind, zon of bodem (aardwarmte of WKO).

Energie uit biomassa

De doelstelling voor 20% nieuwe energie opwekking zal voor 80% worden behaald door bio-energie. Deze energie wordt opgewekt uit biomassa. Dat betekent concreet dat 10% van de energie in Overijssel straks uit gft-afval, slib, houtsnippers, eiwit of andere te vergisten grondstoffen komt. In 2023 willen we in Overijssel 10 PJ Nieuwe Energie beschikbaar hebben.

Energie uit bodem (aardwarmte en WKO)

In de Koekoekspolder (Kampen) is een eerste cluster glastuinbouwbedrijven aangesloten op een boorput voor aardwarmte (water van 72°C van 2 kilometer diepte). Elk cluster met een goed functionerende aardwarmtebron bespaart 5 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het verbruik van 2500 huishoudens. In de Koekoekspolder is ruimte voor 7 bronnen, waarmee alle aanwezige ha glastuinbouw kan worden verwarmd. Doel voor 2015 is 1 PJ Nieuwe Energie op te wekken.

Energie uit wind

De windturbines die in 2020 in Overijssel staan, hebben een gezamenlijk vermogen van 85,5 MW. Dat is de ambitie van de provincie Overijssel. Hiermee kan jaarlijks 1,1 PJ elektriciteit opgewekt worden. Momenteel staan er in Overijssel elf windmolens opgesteld met een vermogen van 30 MW en zijn verschillende projecten in voorbereiding.

Energie uit zon

Met zonne-energie wil de provincie 28 MW Nieuwe Energie beschikbaar hebben in 2015. In 2023 is het doel 0,5 PJ primaire energie op te wekken met behulp van zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers, passiefhuizen en zonnewoningen. Inmiddels, augustus 2014, is bekend dat Overijssel reeds bijna 86 MW aan zonne-energie heeft liggen.