Internationaal zaken doen

Gepubliceerd op 16 februari 2017

Internationaal actieve bedrijven groeien sneller en bieden meer werkgelegenheid. Overijssel wil daarom dat meer MKB bedrijven in haar provincie gaan exporteren en ondersteunt bedrijven die al internationaal actief zijn en hier meer rendement uit willen halen. Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs heeft provincie Overijssel het beleid voor internationalisering ontwikkeld. Het meerjarenprogramma voor de periode 2017-2019 zet in op twee actielijnen: Informeren & Verbinden en Faciliteren.

Actielijn Informeren & Verbinden

Op lokaal, regionaal en nationaal zijn er veel organisaties en maatregelen die internationale handel stimuleren. Deze informatie willen wij op een overzichtelijke manier bij elkaar brengen en toegankelijk maken voor de Overijsselse MKB-er. De bestaande mogelijkheden kunnen hierdoor beter worden benut.

Er bestaan in Overijssel veel lokale MKB-netwerken. Deze netwerken kunnen thematisch (bijvoorbeeld Verenigde Maakindustrie Oost) of regionaal (bijvoorbeeld MKB Deventer) georganiseerd zijn. Deze lokale netwerken willen wij met elkaar verbinden zodat ondernemers elkaar kunnen informeren over (internationale) activiteiten en internationale kontakten.

Actielijn Faciliteren

Deze actielijn richt zich op het oplossen van praktische knelpunten die het MKB ervaart om te starten met internationale handel of om bestaande activiteiten in het buitenland uit te breiden. Dit doen wij onder andere door ondernemers te ondersteunen bij het betreden van de buitenlandse markt. Denk hierbij aan handelsmissies en beursbezoeken.

Daarnaast willen we de sterke punten van Overijssel als het gaat om internationale handel verder ontwikkelen en benutten:

  • grensligging aan Duitsland. Duitsland is onze grootste handelspartner waar nog grote mogelijkheden voor uitbreiding van export liggen. We willen extra activiteiten ontwikkelen in Duitse regio’s die belangrijk zijn voor het MKB zoals Beieren en Baden-Württemberg.
  • een sterk ontwikkelde HTSM sector. Wij willen ons HTSM ecosysteem verbinden met buitenlandse sterke HTSM ecosystemen.
  • onze positie in en over de afgelopen jaren opgebouwde relatie met de Chinese provincie Liaoning. Overijssel (en het MKB) hebben goede relaties in de Chinese provincie. Daar is behoefte aan de Overijsselse expertise en producten.

Uitvoering

Momenteel werkt Oost N.V. aan een voorstel voor een plan van uitvoering van het Meerjarenprogramma.

Contact

Jacques van Steenbergen
038 499 7532
j.v.steenbergen@overijssel.nl

China 2

Overijssel voor buitenlandse ondernemingen

Ook voor buitenlandse ondernemers wil Overijssel de meest ondernemersvriendelijke provincie zijn. Lees hier waar buitenlandse investeerders terecht kunnen.

Europese subsidies en netwerken

De provincies Overijssel en Gelderland werken op nationaal en internationaal niveau samen om de innovatiekracht van Oost Nederland te versterken.

Kijk ook bij