Provincie Overijssel zoekt bedrijven die vervoer op maat in Twente aanbieden via een app

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Hoe houden we Twente in de toekomst bereikbaar? Hoe houden we inwoners mobiel die nu afhankelijk zijn van de regiotaxi en de bus? Deze vragen staan centraal in een gezamenlijk project van de Regio Twente, de provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit project wordt gezocht naar een bedrijf dat via een app vervoer op maat in Twente aanbiedt. Dit heet Mobility as a Service (MaaS).

Vrouw met fietsen in fietsstation

Over MaaS

MaaS is een nieuw soort dienstverlening waarbij een bedrijf via een app vervoer op maat aanbiedt aan inwoners en bezoekers van de regio. Dat kan openbaar vervoer zijn zoals de trein of de bus, maar ook een taxi of het gebruik van een deelauto of –fiets. Via de app kun je een rit plannen, boeken en betalen.

Er zijn nu nog geen MaaS-bedrijven die al deze vervoersvormen aanbieden en actief zijn in een groot gebied met een flink aantal reizigers. De technologie is (bijna) gereed. Een goede organisatie en grote groepen reizigers ontbreken nog. Daarom is een inkooptraject gestart. Dit inkooptraject moet leiden tot een innovatieve oplossing.

Praktijkproef

In 2019 gaan we in de praktijk bekijken welke oplossing het beste werkt. De provincie, 8 Twentse gemeenten en het ministerie selecteren in het voorjaar van 2019 de partijen voor de regionale praktijkproef.

In de praktijkproef wordt het MaaS-concept 2 jaar in Twente in de praktijk gebracht en getest. Hierbij wordt vooral gekeken of het concept een goede oplossing biedt voor inwoners die nu afhankelijk zijn van de regiotaxi en de bus (die steeds minder gaat rijden). Uiteindelijk is het de bedoeling dat het concept in heel Nederland kan worden gebruikt.

Aanmelden als leverancier van slimme technologie

De hoofdaannemers zijn inmiddels geselecteerd. Regionale bedrijven die mee willen doen als leverancier van bijvoorbeeld een slimme technologie kunnen zich nog aanmelden. Dit kan door contact op te nemen met Gerard Fidom (gh.fidom@overijssel.nl) of Janine Swaak (j.swaak@overijssel.nl) van de Provincie Overijssel.