Op zoek naar slimme innovaties om de natuur te monitoren

Gepubliceerd op 24 januari 2019

Paul Scholte Albers van de provincie Overijssel

Als je wilt weten hoe het is gesteld met de natuur in Overijssel, is het belangrijk om de flora en fauna goed in de gaten te houden. Dat doe je door regelmatig te tellen, te kijken, waar te nemen en op te schrijven. Het monitoren van de natuur is vaak arbeidsintensief en kostbaar. Provincie Overijssel zoekt daarom naar slimme innovaties.

Paul Scholte Albers, provincie Overijssel. “Het monitoren is vaak mensenwerk. En dat betekent dat het arbeidsintensief is. Je moet veel kennis hebben van dieren en planten en het verwerken van de waarnemingen kost veel tijd. Al met al een kostbare aangelegenheid dus. We willen graag meer gebruik maken van technologie waardoor de monitoring goedkoper, sneller en objectiever kan. Zo kunnen we nog beter in de gaten houden, hoe het bijvoorbeeld gesteld is met kwetsbare soorten in de provincie”

Drones voor weidevogels

Op kleine schaal maakt de provincie af en toe al gebruik van nieuwe technologie. Bijvoorbeeld bij de bescherming van weidevogels. Drones met warmtecamera’s detecteren waar vogels hun eieren hebben gelegd, zodat nesten niet kapot gemaaid worden. Ook bij het bepalen van de visstand, gebruikt de provincie al innovatieve technologie: een systeem dat aan de hand van dna in het water kan bepalen hoe het met de visstand is gesteld.  Maar er is nog veel meer mogelijk.

Nieuwsgierig naar innovatie

Paul: “Ik ben niet op zoek naar één compleet systeem dat álle natuur, zowel binnen als buiten de natuurgebieden monitort. Dat lijkt mij technisch gezien gewoon onmogelijk.  Maar als jij een goed idee hebt om met behulp van nieuwe techniek een bepaalde soort te monitoren, of waarmee je in een bepaald gebied slim dingen in kaart kan brengen, dan ben ik daar heel nieuwsgierig naar. Kom maar op!”