Provincie Overijssel als 1e klant: bereikbaar Twente

Gepubliceerd op 13 november 2019

Om Overijssel ook in de toekomst bereikbaar te houden, moeten we het bestaande openbaar vervoer veranderen. Het openbaar vervoer zoals we dat nu kennen is te duur en past niet goed bij de vraag van de reizigers. Een nieuw systeem moet flexibeler zijn, zodat je bijvoorbeeld als reiziger zelf kunt inplannen wanneer je vervoer nodig hebt. In Twente ontwikkelen gemeenten, provincie en ondernemers een systeem voor Mobility as a Service (MaaS).

Afbeelding met iconen van verschillende vervoersmogelijkheden

Wat is MaaS?

MaaS betekent alle vormen van vervoer, passend bij de reisbehoefte, van deur tot deur en zonder belemmeringen tussen de verschillende vervoersopties beschikbaar in één app. Alle reisdata die nodig zijn om zo snel mogelijk, duurzaam en zorgeloos van deur tot deur te reizen worden gebundeld. Die data worden getoond in een app die de reiziger informatie biedt over alle vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld: de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi. Of een combinatie daarvan. Met een MaaS-app kun je je reis plannen, boeken én betalen. De app zorgt ervoor dat de reiziger centraal staat. Er wordt daadwerkelijk voldaan aan zijn wensen en behoeften.

Zeven regionale pilots met MaaS-apps

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s hebben samen zeven landelijk opschaalbare MaaS-pilots ontwikkeld. Deze pilots worden gehouden in: de Zuidas in Amsterdam, Utrecht-Leidsche Rijn, Twente, Groningen-Drenthe, Rotterdam-Den Haag (inclusief Rotterdam The Hague Airport), Eindhoven en Limburg.

MaaS-pilot Twente

Op 16 mei 2019 hebben acht Twentse gemeenten (Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand) en de provincie Overijssel een convenant ondertekend voor MaaS-pilot Twente. ‘Samenwerken in passend vervoer binnen handbereik’ staat op het convenant.

Uniek aan de Twentse pilot is de focus op vervoer van mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij kunnen met MaaS eenvoudig openbaar vervoer combineren met lokale vervoersmogelijkheden. Door gebruik te maken van de app of telefonisch contact krijgt de reiziger advies op maat.

Eerste klant

Omdat zo’n MaaS-app (met achterliggende dienstverlening) nog niet uitontwikkeld is, wordt deze in samenwerking met marktpartijen ontwikkeld en getest. De provincie Overijssel en de acht gemeenten worden dan eerste klant van de MaaS-app. Vanuit de provincie is nauwe betrokkenheid omdat MaaS wordt gezien als een oplossing voor gebieden waar weinig openbaar vervoer is. Door eerste klant te zijn ondersteunt de provincie deze innovatie.