Vraag en antwoord

Gepubliceerd op 1 december 2017

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen met passende antwoorden. Daaronder uitleg van begrippen en termen rondom Launching Customership.

Download_web

Wat is launching customership?

Als bedrijf of ondernemer zoek je een eerste afnemer voor een product of dienst die je ontwikkeld hebt dat tegemoetkomt aan de oplossing voor een (maatschappelijk) vraagstuk.

Provincie Overijssel wil zo’n eerste afnemer zijn , en innovatie gericht aanbesteden.

Hoe doe ik dat?

Op basis van onze eigen inkoop- en aanbestedingsopgaven hebben we een lijst opgesteld met innovatie vraagstukken. Deze zijn te vinden op de website. Heb je een innovatie die daarin past dan kun je contact opnemen met de provincie.

Wat levert het op?

Een eerste klant, waardoor je meer inzicht krijgt in de opschaalbaarheid van je prototype of dienst. En je de markt kunt betreden

Wanneer kom ik in aanmerking?

De ambitie van dit programma is het overbruggen van het gat tussen een prototype en marktintroductie van innovaties passend bij de innovatieopgave van de provincie Overijssel en het innovatie profiel van de regio. Heb je een prototype neem dan contact met ons op.

Begrippen en termen
Maatschappelijke vraag Een breed vraagstuk van een maatschappelijke speler (bedrijven, overheden, burgers)
NL-innovatie-agenda De NL innovatie-agenda opgesteld door (met name) hoogleraren aan de hand van de belangrijkste NL-maatschappelijke vragen
Kernopgave van de provincie Overijssel Die opgaven waar de provincie aan het stuur staat en uitvoerder en/of investeerder is en waarbij (in de context van deze innovatie-agenda) ambities of noden zijn die opgepakt moeten worden
Innovatie vraagstuk Een vraagstuk waarvoor een kennisdoorbraak, een nieuwe technologie en/of gedragsverandering nodig is, deze is concreter beschreven dan de maatschappelijk vraag, de innovatieopgave is beschreven in doelen, richtpunten en in termen wat nodig is aan innovatie