Startup in Residence Overijssel

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Op zoek naar innovatieve oplossingen

Samen werken aan de uitdagingen van de provincie. Dat is het uitgangspunt van Startup in Residence. Hierbij werkt de provincie met innovatieve ondernemers samen aan zes vraagstukken zoals het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en de verkeersveiligheid in Overijssel. Ook is er een wildcard beschikbaar voor een ondernemer die zelf een oplossing heeft bedacht voor een vraagstuk dat de provincie niet heeft omschreven. Door samen te werken, kunnen we van elkaar leren en komen we tot betere oplossingen. De provincie geeft met Startup in Residence innovatieve ondernemers de kans, concrete producten en diensten te ontwikkelen. Als de resultaten goed zijn, koopt de provincie de producten en diensten in om te gebruiken.

Contact

Wilt u meer weten over het Startup in Residence programma? Neem dan contact op met:

Jantsje op de Hoek
j.od.hoek@overijssel.nl
038 499 7500

tijdlijn voor website SIR

Inschrijven

Bent u een innovatieve ondernemer die graag mee wil werken aan onderstaande vraagstukken? Inschrijven kan van 17 september tot 12 november 2018! De vraagstukken worden volgens de Europese aanbestedingsregels aanbesteed.

Alle informatie, officiële documenten en inschrijven

Beoordeling

In december 2018 worden de ingediende plannen beoordeeld. Na beoordeling krijgen de indieners bericht of ze doorgaan naar de onderzoeks- en ontwikkelfase. Per vraagstuk gaan er maximaal 3 indieners door. Bij de wildcard is plek voor maximaal 6 indieners. De voorstellen worden beoordeeld op impact op het vraagstuk, de haalbaarheid en het economisch perspectief.

Onderzoek en ontwikkeling

De onderzoeks- en ontwikkelfase is van maandag 7 januari tot vrijdag 8 maart 2019. De geselecteerde deelnemers krijgen in deze fase verschillende trainingen. Ook wordt deze fase benut om onderzoek te doen, een business case op te stellen en een plan van aanpak te maken.

Testfase

Als de onderzoeksfase succesvol is afgerond, start de testfase. In deze fase kijken we of de oplossing werkt. De deelnemers bouwen hun prototype of starten een pilot om de oplossing te testen. Na een succesvolle testfase kan de provincie besluiten de oplossing in te kopen.

Linkedin-groep Startup in Residence Overijssel

Wilt u samen werken aan de toekomst van Overijssel? Word dan lid van de Linkedin-groep. In de groep kunt u in contact komen met andere geïnteresseerde partijen om samen te werken aan een van de vraagstukken.

Onderwater monitoring

Vis

De provincie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de provinciale vaarwegen, zwemwateren en ontgrondingen. We zoeken nieuwe manieren om onder andere de staat van oeverbescherming en de kunstwerken onder water te meten. Met deze apparatuur willen we bijvoorbeeld controleren of de oevers in goede staat zijn, of er geen schade is aan de sluis en of de vaardiepte voldoende is.

Zwemwaterkwaliteit

Zwemwater

De provincie onderzoekt regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. Nu wordt nog te vaak de waarschuwing ‘onveilig zwemwater’ gegeven, terwijl achteraf het water wèl veilig was. Dat willen we verbeteren. Ook wil de provincie beter kunnen voorspellen wanneer er teveel bacteriën (bijvoorbeeld blauwalg) in het water komen, zodat we tijdig in actie kunnen komen.

Monitoring kunstwerken

Brug

In de provincie Overijssel zijn veel bruggen, viaducten en sluizen. Dit noemen we infrastructurele kunstwerken. Deze kunstwerken worden regelmatig door inspecteurs gecontroleerd op veiligheid. De provincie wil een oplossing die zorgt voor efficiëntere en objectievere inspecties.

Monitoring van natuur

Vogels

Overijssel is een provincie met veel natuur en dat willen we graag zo houden. Door te zorgen voor goede omstandigheden, beschermen we plant- en diersoorten en kunnen we natuur behouden en ontwikkelen. De provincie zoekt een oplossing om te onderzoeken of we de doelen van het natuurbeleid halen. Ook willen we weten hoeveel en wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen.

Verminderen overlast

Overlast

De provincie zoekt oplossing om overlast en vandalisme tegen te gaan, zonder dat we gebieden helemaal moeten afsluiten. We zien dat bij bijvoorbeeld de voormalige Vliegbasis Twente er sprake is van overlast zoals crossen met auto’s en vandalisme. We zoeken oplossingen om de overlast tegen te gaan voor dit gebied, en voor leegstaande gebouwen op andere plekken in Overijssel.

Snelheidsverschillen fietsers

Fiets

Het aantal ongevallen met fietsen en e-bikes neemt toe. Van afstand lijken het gewone fietsen, maar elektrische fietsen en speedpedelecs gaan een stuk harder. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De provincie zoekt slimme oplossingen om de veiligheid van het fietsen te verbeteren. Deze zoeken we niet in de aanpassing van de infrastructuur (zoals het verbreden van fietspaden) of de snelheidslimiet. We zijn juist op zoek naar andere oplossingen voor de snelheidsverschillen tussen fietsers.

Wildcard

Wildcard

Heeft u een geweldige oplossing voor de provincie voor een vraagstuk dat wij nog niet beschreven hebben? Wij staan altijd open voor goede innovaties. Omschrijf de uitdaging van de provincie en de oplossing die u hiervoor vond. De oplossing moet aansluiten op het coalitieakkoord van de provincie Overijssel (pdf, 3,37 Mb), de provinciale taken en uiteraard op de relevante wet- en regelgeving.