Thematische fondsen

Gepubliceerd op 16 oktober 2014

Naast de regionale Europese fondsen EFRO, POP en INTERREG biedt een aantal thematische Europese fondsen mogelijkheden voor subsidie.

Logo Horizon 2020Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 investeert in de programmaperiode 2014-2020 ruim 70 miljard euro in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven. Meer informatie en advies bij RVO.

Logo LifeLife: Natuur en milieu

Life is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied. Meer informatie en advies bij RVO.

Logo Creative EuropeCreative Europe: Cultuur

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het ondersteunt grensoverschrijdende projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. Meer informatie bij Dutch Culture .

Logo Connecting Europe FacilityConnecting Europe Facility: Mobiliteit

De Connecting Europe Facility ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa. Dit Trans Europese Transsportnetwerk (TEN-T) heeft als doel de onderlinge samenhang en verbinding van dit netwerk te versterken. Meer informatie en advies bij RVO.