Thematische fondsen

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Naast de regionale Europese fondsen EFRO, POP en INTERREG biedt een aantal thematische Europese fondsen mogelijkheden voor subsidie.

Logo Horizon 2020Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 investeert in de programmaperiode 2014-2020 ruim 70 miljard euro in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven. Meer informatie en advies bij RVO.

Logo Life: Natuur en milieuLife: Natuur en milieu

Life is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied. Meer informatie en advies bij RVO.

Logo Creative Europe: CultuurCreative Europe: Cultuur

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het ondersteunt grensoverschrijdende projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. Meer informatie bij Dutch Culture.

Logo Connecting Europe Facility: mobiliteitConnecting Europe Facility: Mobiliteit

De Connecting Europe Facility ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa. Dit Trans Europese Transsportnetwerk (TEN-T) heeft als doel de onderlinge samenhang en verbinding van dit netwerk te versterken. Meer informatie en advies bij RVO.