Openstelling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2018

Gepubliceerd op 28 juni 2018

In dit overzicht zijn de voorgenomen openstellingen voor 2018 voor de maatregelen van POP3 opgenomen. Opengestelde regelingen vindt u op de pagina Subsidies.

Kalender openstellingen subsidies POP3 voor 2018. Uitgeschreven tekst staat hieronder.

Regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer

Eerste openstelling

maart en april

Tweede openstelling

november en december

Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw

Enige openstelling in februari en maart.

Regeling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers (JoLa)

Wordt opengesteld van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. Dit is een landelijke openstelling.

Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven (herverkaveling)

Eerste openstelling

januari en februari

Tweede openstelling

september

Regeling Niet productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS

Eerste openstelling

maart en april

Tweede openstelling

oktober en november

Regeling Niet productieve investeringen water

Eerste openstelling

maart en april

Tweede openstelling

oktober en november

Regeling Samenwerking voor innovaties water

Enige opstelling

maart en april

Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw

Enige opstelling

februari en maart

Regeling LEADER-projecten

Eerste opstelling

maart

Tweede openstelling

oktober