Subsidiemogelijkheden EFRO Oost-Nederland gewijzigd

Gepubliceerd op 25 juli 2017

De subsidiemogelijkheden voor Grote R&D samenwerkingsprojecten in EFRO OOST-Nederland zijn voor het najaar 2017 verruimd en aangepast. Het beschikbare budget voor projectaanvragen onder de noemer Algemene Innovatie is verhoogd en de openstellingstermijn is aangepast. Ook is er een extra openstelling voor Koolstofarme projecten in Gelderland bijgekomen. Voor beide openstellingen is de verdeelsystematiek gewijzigd van tender naar first come first serve.

Geen tender systematiek

De Managementautoriteit stapt voor de komende 2 openstellingen van Grote R&D samenwerkingsprojecten in 2017 af van de tender systematiek. De subsidieaanvragen worden nu beoordeeld volgens de first come, first serve systematiek. Dit betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Is een ingediende aanvraag onvolledig, dan is het mogelijk de ontbrekende informatie aan te vullen. Een aanvraag moet op basis van de beoordelingscriteria nog steeds wel minimaal 70 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. Om potentiële aanvragers voor de regeling Grote R&D samenwerkingsprojecten onder de noemer Algemene Innovatie niet te overvallen met de wijziging van deze verdeelsystematiek is de openstelling verschoven naar 3 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018. De openstelling voor Grote R&D samenwerkingsprojecten onder de noemer Koolstofarme Innovatie (alleen voor projecten in Gelderland!) is van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018.

Beschikbaar budget

Het budget voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten onder de noemer Algemene Innovatie is nu vastgesteld op € 14,8 miljoen. Dit is een verhoging van € 5,3 miljoen. Daarnaast is er een budget van € 3,2 miljoen beschikbaar voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten onder de noemer Koolstofarme Innovatie in Gelderland.

Meer regelingen op de website

Ook voor andere regelingen van OP Oost kunnen nog aanvragen worden ingediend. Bekijk daarvoor de regelingen 2017 op de website:  www.op-oost.eu

Over EFRO

Het Operationeel Programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een Europees subsidie-programma van Gelderland en Overijssel. Beide provincies werken hierin samen met het Rijk aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. OP Oost zet de EFRO-middelen in op innovatie-stimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer mkb-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten.