EFRO

Gepubliceerd op 22 mei 2018

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het operationeel programma EFRO Oost Nederland (Op Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in beide provincies. Op 11 november 2014 is het OP-Oost goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het doel van het OP-Oost is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Innovatiestimulering

foto Innovatie agrifoodDit thema richt zich op innovatiestimulering in de sectoren Agro&Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en op crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Oost Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen. De focus ligt op:

  • clustervorming en netwerken die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (met name tussen MKB'ers onderling en MKB en kennisinstellingen).
  • bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB.

Koolstofarme Economie

foto koolstofarme economieOost Nederland ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Daarbij daarbij gaat het om zaken als minder Co2 uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Ook kunnen energiebronnen veel efficienter worden ingezet. Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de sector Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased economy en crossovers. De focus ligt op:

  • clustervorming en netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, overheid en ondernemers (met name tussen MKB'ers onderling en MKB en kennisinstellingen).
  • bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieën, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes, binnen het MKB.

Openstellingen OP-Oost 2014-2020

Managementautoriteit Oost voert namens de provincies Overijssel en Gelderland het programma uit. De komende jaren worden door de Managementautoriteit verschillende openstellingen voorbereid. Per openstelling wordt een beleidsregel gepubliceerd. In deze beleidsregel staat beschreven voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie en aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Kijk voor meer informatie over de openstellingen op de website van OP Oost.


Contact

Jolanda Vrolijk
jc.vrolijk@overijssel.nl
038 499 7555

OP Oost 2014-2020

Het programma, de doelstellingen en de subsidievoorwaarden.

OP Oost

GO programma 2007-2013

GO programma