Ondernemen in Overijssel

Gepubliceerd op 21 april 2016

Overijssel werkt aan een sterke regionale economie met een groeiende werkgelegenheid. Daarbij blijven we investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en stimulering van innovatie, ondernemerschap en internationalisering.

De kippenstal
Agro&food

Denkt u mee in een van onze innovatielabs?

doughnut
Onderwijs en werk

Case: Europastry maakte gebruik van de HRM scholingsregeling.

mkb tour Eddy van Hijum
Op tournee langs het MKB!

Het provinciebestuur is gestart met een midden- en kleinbedrijf tour langs de Overijsselse gemeenten.

Eddy van Hijum

eddkleiny

Portefeuillehouder

Schildje MKB vriendelijkste provincie 2016