Duurzaamheid: Klimaatbestendig Overijssel

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Klimaatverandering op de Camping

De provincie maakt zich op voor een klimaatbestendige en duurzame toekomst. Daarom trekt en financiert de provincie het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Met het programma wordt het gebied rondom de rivier ontwikkeld, met ruimte voor landbouw-, innovatie- en kunstprojecten, waarbij aandacht wordt besteed aan biodiversiteit.

Ruimte voor de Vecht

De Overijsselse Vecht is de grootste van de kleine en de kleinste van de grote rivieren van Nederland. De bron van de Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het Duitse Münsterland. De rivier is 167 kilometer lang. Ten noordwesten van Zwolle vloeit de Vecht samen met het Zwartewater.

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

Contact

Programma:

Ruimte voor de Vecht

Programmaleider:

Jacqueline Reinders
JA.Reinders@overijssel.nl

tel. 06 31 64 09 22