Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Blij voor de bij

Het gaat niet goed met de bijen in de wereld, en ook in Overijssel hebben de bijen het moeilijk. Het aantal soorten neemt af. En dat is een probleem, want bijen en andere insecten zijn van groot belang voor de biodiversiteit en ze spelen daarmee een belangrijke rol in onze voedselzekerheid. De provincie Overijssel kan een helpende hand geven bij het verbeteren van de stand van zaken. Met die strekking is in 2015 een motie in Provinciale Staten aangenomen. Dat is de start geweest van het opzetten van de Bijenbeweging Overijssel.

Een beweging, omdat de betrokkenheid bij de bijen breed is. Imkers, kenners van wilde bijen, geïnteresseerde bewoners, agrariërs, overheden, kennisinstellingen en bedrijven hebben de handen ineen geslagen om de bijen in Overijssel verder te helpen. Naast de bijen worden natuurlijk ook veel andere diersoorten met maatregelen voor de bijen geholpen en daarmee de biodiversiteit in Overijssel versterkt. Samen met Annemarie Kamerling van Landschap Overijssel is Livia Leysen van Natuur en Milieu Overijssel trekker van de Overijsselse Bijenbeweging.

Contact

Programma:

Biodiversiteit

Contactpersoon:

Fenneke van der Vegte
E-mail: fg.vd.vegte@overijssel.nl
Telefoon: 06 10 39 47 90