Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 6 juli 2018

"De melkveehouderij moet verduurzamen. Maar hoe?"

De agro&food sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De wereld verandert. Hoe willen we in de toekomst omgaan met ons voedsel, onze gezondheid, met de ruimte en met de dieren? Steeds meer mensen stellen zich die vragen. Overijssel werkt aan verduurzaming van de hele agro&food sector, van grond tot mond.

We dagen ondernemers in de agrarische sector uit Overijsselse oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. Het doel is een volledig duurzame, zichzelf vernieuwende sector. Om die omslag te stimuleren investeert de provincie in vernieuwende ondernemingen en innovatieve ontwikkelingen.
Kunstenares Martina Florians helpt boeren na te denken over de toekomst van hun bedrijf aan de hand van een Generatie-Agenda.

Contact

Programma:

Agro&Food

Contactpersoon:

Arie Moning

aa.moning@overijssel.nl

tel. 06 52 40 17 20