Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 26 maart 2018

Blaarkoppen en wroetvarkens

De provincie Overijssel maakt zich op voor een duurzame en circulaire toekomst. De agro&food sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De wereld verandert. Hoe willen we in de toekomst omgaan met ons voedsel, onze gezondheid, met de ruimte en met de dieren? Steeds meer mensen stellen zich die vragen. Overijssel werkt aan verduurzaming van de hele agro&food sector, van grond tot mond.

We dagen ondernemers in de agrarische sector uit Overijsselse oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. Het doel is een volledig duurzame, zichzelf vernieuwende sector. Om die omslag te stimuleren investeert de provincie in vernieuwende ondernemingen en innovatieve ontwikkelingen. We brengen partijen uit productieketens bijeen om samen de lijn ‘van grond tot mond’ te realiseren. Daarom ondersteunt de provincie Jan Broenink in Bruinehaar. Op die manier kan hij in zijn onderneming kringlopen sluiten.

Contact

06¿-¿28¿90¿12¿83Programma:

Agro & Food

Programmaleider:

Marieke de Groot

m.d.groot@overijssel.nl

tel. 06 52 40 17 20