Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 6 juli 2018

"Maak kaas met karakter"

Overijssel werkt aan verduurzaming van de agro&food sector. We dagen ondernemers in de sector uit Overijsselse oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. Het doel is een volledig duurzame, zichzelf vernieuwende sector. Om die omslag te stimuleren investeert de provincie in vernieuwende ondernemingen en innovatieve ontwikkelingen. We brengen partijen uit productieketens bijeen om samen de lijn ‘van grond tot mond’ te realiseren.

Wie kaas zegt, denkt al gauw aan Gouda en Edam. Maar ook in Overijssel wordt flink wat kaas geproduceerd. Een buitenkans voor boeren om zich te onderscheiden, vindt culinair journalist Felix Wilbrink. En om duurzaam te produceren. ‘Wees innovatief. En maak kaas die smaakt naar de streek. Dat kan alleen als je zuinig bent op de grond die je voedt’.

Contact

Programma:

Agro&Food

Contactpersoon:

Arie Moning

aa.moning@overijssel.nl

tel. 06 52 40 17 20