Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Natuur en biodiversiteit

blaarkoop
Blaarkoppen en Wroetvarkens
bijen
Blij voor de bij
sander van dijk
Werken aan de natuurvisie
kaas
"Maak kaas met karakter"
kaas

Gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten. Natuur die beleefd en gebruikt kan worden, die kan profiteren van economische ontwikkelingen en rijk is aan plant- en diersoorten. Samen met bewoners, ondernemers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, waterschappen en gemeenten willen we de natuur in Overijssel versterken.

Het gaat niet alleen om de natuur in beschermde natuurgebieden, maar ook om natuur in de stad, in het agrarisch cultuurlandschap en natuur die je kunt beleven en gebruiken. We streven naar een duurzame relatie waarbij natuur en economie samengaan én profijt van elkaar hebben. Denk aan functiecombinaties met recreatie, landbouw, wonen en werken, maar ook aan combinaties met waterwinning, waterveiligheid en het aanpassen van onze steden op klimaatverandering. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij andere maatschappelijke opgaven en maken we werk met werk.

> terug naar menu