Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 6 juli 2018

Het Hanzeverhaal van de verticale waterbuffer

De provincie maakt zich op voor een klimaatbestendige en duurzame toekomst. Binnen het programma IJssel-Vechtdelta werken diverse overheidsorganisaties aan een waterveilige en klimaatbestendige regio. Enkele van de opgaven zijn het voorkomen van schade door overvloedige regenval en het tegengaan van hittestress in (binnen)steden. Tijdens de Hanzedagen in Kampen in 2017 is op initiatief van de provincie een wedstrijd gehouden tussen studententeams uit diverse Hanzesteden om oplossingen te bedenken die bijdragen aan het oplossen van die opgaven.

Contact

Programma:

IJssel-Vechtdelta

Contactpersoon:

Bert Neefjes, secretaris programma IJssel-Vechtdelta, b.neefjes@overijssel.nl