Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Klimaatbestendig Overijssel

campingbaas
Ruimte voor de rivier

Meer ruimte voor het water, ook meer ruimte voor de campingbaas.

waterwall
De verticale waterbuffer

Om Nederland waterveilig, energieneutraal en klimaatbestendig te krijgen werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Door slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan blijven stad en platteland toekomstbestendig. Van regenton tot dijkverbreding.

De klimaatverandering zorgt voor natter, droger, warmer en extremer weer. Dit betekent aan de ene kant dat de kans op overstroming en wateroverlast toeneemt, maar aan de andere kant op (economische) schade door droogte. Schade aan infrastructuur, gebouwen, dieren en planten (ook onze voedselvoorziening) en onze gezondheid.

De provincie Overijssel staat met zijn rivierdelta en hoge gronden voor een grote opgave voor voldoende waterveiligheid, en moet dus oplossingen aandragen voor bescherming tegen wateroverlast en, in tijden van droogte, een goede zoetwatervoorziening.

terug naar menu