Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 21 februari 2018

Duurzame Energie

de borelli
Een hybride vrachtship
provincie
Energie uit een kasteelgracht

Energieneutrale oplossingen voor het provinciehuis zelf.

cementloze rotonde aanleg
Cementloos rotondes bouwen

De provincie stimuleert bewoners en ondernemers in Overijssel om hernieuwbare energie toe te passen en de opwekking hiervan op eigen terrein of in grootschaliger projecten mogelijk te maken. Maar ook om lokale initiatieven te starten om samen te werken aan de opwekking van hernieuwbare energie. En tenslotte: te innoveren op het gebied van energieopwekking.

Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie (energie uit bronnen als de zon, wind, biomassa en de ondergrond) is noodzakelijk om het gebruik van fossiele energie terug te dringen (en de CO2-uitstoot die hiermee samenhangt). We vinden het belangrijk dat iedereen hieraan een bijdrage levert.

> terug naar menu