Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 30 mei 2018

"Als je premie zou krijgen voor ouwe tandenborstels, lever je die toch in?"

De provincie Overijssel wil met een circulaire economie de milieudruk verminderen, economische kansen en grondstoffenzekerheid creëren. Een circulaire economie is nodig, om de mensheid te kunnen blijven voeden, een menswaardig bestaan te garanderen en van de noodzakelijke goederen te voorzien. Overijssel sluit zich aan bij het landelijke doel van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en is met bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten bezig om voor kunststof en rubber een transitieagenda Circulaire Economie op te stellen.

De provincie steunde daarom de organisatie van het Nationaal Kunststof Congres in Steenwijk. Kennis delen, bio-based en duurzaamheid stonden centraal. Onder de sprekers Alle Bruggink, emeritus hoogleraar Industriële chemie aan de Radboud Universiteit en mede auteur van ‘More with less’ over de precisie economie.

Contact

Programma:

#In Overijssel Innoveert

Contactpersoon circulaire economie:

Martijn Kerssen

M.Kerssen@Overijssel.nl

tel. 038 499 94 55