Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Biogas bij de boer

We staan aan de vooravond van een grote verandering van ons energiesysteem. In veel sectoren zal een transformatie moeten plaatsvinden. Deze opgave geldt ook voor de gebouwen waarin we wonen en werken. Onze ambitie is om samen met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de totale energievraag terug te dringen, alternatieve energiebronnen te benutten en goed in kaart te brengen welke lokale energie-initiatieven er zijn in Overijssel.

Door samen te werken neemt de kans op succes toe. Overijssel wil in 2023 tien PetaJoule aan nieuwe energie uit biomassa (bio-energie) beschikbaar hebben, ofwel '20% Nieuwe Energie in 2023'. Circa 80% hiervan zal worden behaald uit vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen. Om die reden stimuleert de provincie het bedrijf van Jos Broekhuis uit Oldenzaal. Jos wil met zijn onderneming groengas produceren door koeienmest te vergisten.

Contact

Programma:

Nieuwe Energie Overijssel

Contactpersoon:

Astrid Pap

A.Pap-Schwieger@overijssel.nl

tel. 06 10 98 1217