Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 4 september 2019

Algen als duurzame vleesvervanger

De agro&food-sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De wereld verandert. Hoe willen we in de toekomst omgaan met ons voedsel, onze gezondheid, met de ruimte en met de dieren? Steeds meer mensen stellen zich die vragen. Overijssel werkt aan de verduurzaming van de hele agro&food-sector, van grond tot mond.

Ondernemers in de agrarische sector worden uitgedaagd oplossingen te bedenken voor de maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren we de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. Met het programma agro&food stimuleert de provincie ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen te werken aan economische oplossingen. Daarom ondersteunt de provincie Marcel Oogink uit Hengelo met zijn algenkwekerij. Doordat de provincie Marcel financieel ondersteunt kan hij op grotere schaal algen produceren. Zo kunnen de algen als duurzame vervanger gebruikt worden in de onder andere de voedingsindustrie.

Contact

Programma:

Agro & Food

Programmaleider:

Jurgen Neimeijer
E-mail: JHJ.Neimeijer@overijssel.nl
Telefoon: 06 10 56 23 22