Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 9 januari 2019

AELS slaat vleugels uit in Twente

De circulaire sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De wereld verandert. Hoe willen we in de toekomst omgaan met onze grondstoffen? Steeds meer mensen stellen zich die vragen. Overijssel werkt aan verduurzaming van de hele economische sector.

Zo dagen we ondernemers in de luchtvaartsector uit Overijsselse oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In innovatielabs stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en opleidingscentra. Het doel is een volledig duurzame, zichzelf vernieuwende sector. Om die omslag te stimuleren investeert de provincie in vernieuwende ondernemingen en innovatieve ontwikkelingen. Dat doen we onder andere op Technology Base, het bedrijventerrein op de voormalige militaire luchthaven. Zo is daar Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) gestart met het ontmantelen en recycleren van oude vliegtuigen.

Contact

Technology Base

Contactpersoon:

Cees Dijkhuizen
Telefoonnummer: 038 499 87 07
E-mailadres: ch.dijkhuizen@overijssel.nl