Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Elektrisch met de sprinter

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te krijgen tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. De provincie wil samen met andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het verkeer en vervoer in Overijssel zo veel mogelijk verduurzamen. Het verlagen of weghalen van emissies en het toepassen van hernieuwbare energie zijn belangrijke doelen. De manier waarop we ons verplaatsen en onze goederen vervoeren, gaat veranderen. Nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgen voor een fundamentele omslag. Overijssel richt zich op het vermijden van mobiliteit en dus energiegebruik door slimmere ruimtelijke ordening en digitale mobiliteit. De fiets, de e-bike en ander elektrisch aangedreven vervoer krijgen een steeds belangrijkere rol. Brandstoffen moeten groen zijn, hernieuwbaar opgewekt of gefabriceerd.

Eind 2017 gingen de fonkelnieuwe Flirt treinen in opdracht van de provincie rijden op de trajecten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen. De treinen zijn van alle moderne gemakken voorzien: wifi, stopcontacten en usb-aansluitingen om de telefoon op te laden in de eerste en tweede klas, informatieschermen, een gelijkvloerse instap en een rolstoeltoegankelijk toilet. En volledig elektrisch!

Het verlagen/weghalen van emissies voor een beter klimaat en gezondheid en het toepassen van hernieuwbare energie waren hier belangrijke doelen. Een ander belangrijk punt voor elektrificatie van regionale treinen zijn de lagere exploitatiekosten. De treinen rijden natuurlijk op groene energie.

Student Richard van Putten was reiziger van het eerste uur.

Contact

Programma:

Duurzame mobiliteit

Contactpersoon:

Tsjerk Klaas Veninga

TK.Veninga@overijssel.nl

tel: 06 10 79 40 52