Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Beter Benutten

treinreriziger
Elektrisch met de sprinter
zalsman werkvloer
Carpool elektrisch naar je werk, of pak de fiets

"Duurzaam, zo moeilijk niet."

novitowoningen
Duurzaam wonen op maat
stadshagenstation
Duurzame verbindingen in de Vinex
centrumbus
Centrumbus Deventer: goed voor mens én milieu

De provincie zet in in op het verminderen van het aantal fysieke verplaatsingen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Dat gebeurt door ruimtelijk economische ontwikkelingen meer af te stemmen op mobiliteitsnetwerken en -knooppunten, en ‘digitale mobiliteit’ en spitsmijden te stimuleren.

Het belang van fiets, auto en openbaar vervoer én het belang van het vervoer over water, weg en spoor wegen we op de verschillende verbindingen zorgvuldig af. We werken zo aan een solide mobiliteitsnetwerk waarbinnen de verschillende manieren van vervoer goed op elkaar aansluiten en duurzaam zijn. Veiligheid, doorstroming en leefbaarheid zijn daarbij belangrijke criteria. We stimuleren de verandering naar elektrisch rijden en geven als wegbeheerder en opdrachtgever zelf het goede voorbeeld.

> terug naar menu