Subsidieregeling Verhaal van Overijssel 2017

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

De provincie stimuleert ook in 2017-2020 projecten die ‘het Verhaal van Overijssel’ vertellen. Vanaf 1 februari 2017 kunt u uw aanvraag indienen. Afhankelijk van het aantal betrokken thema’s is per project maximaal 10.000, 25.000 of 100.000 euro beschikbaar. De regeling is een vervolg op de succesvolle regeling uit de vorige periode (2013-2016) waarin 60 projecten een bijdrage ontvingen.

Het Overijsselse erfgoed, onze monumenten, archeologie, streektaal- en cultuur, bieden stof voor veel bijzondere verhalen over onze geschiedenis. Wij zoeken projecten die het verhaal van ons materiële en immateriële erfgoed vertellen. Ons materiële erfgoed zijn de Overijsselse monumenten en cultuurhistorische (landschappelijke) structuren zoals verdedigingswerken en lanen (thema 1) en archeologie (thema 2). Immateriële erfgoed zijn de streektaal, streekcultuur en tradities (thema 3).

Een aantal historische onderwerpen komt in de nieuwe regeling in aanmerking voor 60% subsidie in plaats van maximaal 40%. Het gaat hier om de Koloniën van Weldadigheid, Hanze en Moderne Devotie, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie.

De projecten worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden en doelen van de regeling. Projecten moeten redelijk uitvoeringsgereed zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie: ten minste 35% van de subsidiabele kosten zijn gedekt door andere partijen dan de provincie Overijssel en de benodigde vergunningen zijn rond.

Meer informatie en contact

Meer informatie: kijk bij de subsidieregeling of neem contact op met dhr. Bertil Schulte. Telefoon: 038 499 83 56, e-mail: b.schulte@overijssel.nl