Inleiding Wonen in Overijssel

Gepubliceerd op 26 november 2014

Mensen moeten altijd ergens wonen. De eerste bewoners van Overijssel hadden geen vaste plek waar zij woonden, het waren jagers/verzamelaars en zij hadden een nomadisch bestaan. Dit nomadisch bestaan hebben zij lang volgehouden: tussen 300000 en 4900 voor Chr. Vanaf dat moment verschijnen in Overijssel de eerste boeren op het toneel. En als je boer bent, is een vaste woonplaats handiger dan een zwervend bestaan. Langzamerhand verdwijnt dan ook de nomadische levenswijze en wordt deze vervangen door het boerenbestaan. Iedereen, mens en dier, woonden onder één dak.

Impressie vroeg middeleeuws huis (tekening Kelvin Wilson)

Net zoals in onze tijd, veranderden in de loop van de tijd de vorm en grootte van huizen. Ook komen bewoners met andere mensen en gewoonten in aanraking: de Romeinen. Een Romeins schrijver, Tacitus, heeft over de bewoners van ons land, de Germanen, geschreven. De middeleeuwen die volgden was een periode waarin het leven werd bepaald door wonen onder vorsten en bisschoppen. Een opgraving uit 2005, De Hoesttie nabij Oldenzaal, laat ons sporen van middeleeuwse bewoning zien. In de Nieuwe tijd vanaf de 16de eeuw gaan technologische ontwikkelingen sneller maar blijft het verschil tussen rijk en arm in bewoning nog altijd zichtbaar.


Havezate Twickel

Havezate Twickel

Uitsnede van de Hottingerkaart 1773-1794.

Uitsnede van de Hottingerkaart 1773-1794.