Inleiding Verdedigen in Overijssel

Gepubliceerd op 26 november 2014

Verdedigen is van alle tijden. De jager/verzamelaar verdedigde zich tegen (roof)dieren en andere groepen mensen. Later verdedigde de mens zich tegen het water, maar ook nog steeds tegen indringers van buitenaf. Van de prehistorische mens weten we niet hoe hij zich verdedigde: er zijn bijlen, messen en andere voorwerpen bekend, maar verdedigingswerken kennen we niet. Pas in de Romeinse tijd verschijnen de eerste verdedigingswerken, niet in Overijssel helaas.

Restant van kasteel/havezate Oud Rande nabij Deventer

Verdedigingswerken

Het oudst bekende verdedigingswerk in Overijssel is De Huneborg bij Volthe. Vanaf de middeleeuwen gaat men zich steeds meer verdiepen in verdedigingswerken en worden deze steeds vernuftiger, vooral steden verdedigen zich goed. In Kuinre, een klein stadje aan de voormalige Zuiderzee, zijn opgravingen geweest waarbij ook een oude schans is gevonden. Andere verdedigingswerken zijn de Bisschopschans en de Ommerschans. Ook worden in de middeleeuwen landweren aangelegd, zoals de Sallandse landweer, en sommige havezaten hadden van oorsprong een verdedigende functie, zoals Kasteel Eerde.