Inleiding Sporen in Overijssel

Gepubliceerd op 14 november 2019

Archeologen zijn net spoorzoekers. Ze zoeken naar sporen die duiden op menselijke activiteiten. De sporen vertellen ons iets over wie, wat, waar en hoe heeft geleefd. Sporen maken onze geschiedenis als mens duidelijk. Wat gevonden wordt is niet altijd meteen te duiden. Pas bij nader onderzoek blijkt soms dat het echt iets bijzonders is. Een klomp roest kan een mooi ijzeren voorwerp herbergen of op veldtekeningen worden de contouren van een huis duidelijk, terwijl dat in het veld niet goed zichtbaar was.

Opgravingstekening Raalte - Het Raan

Zoeken naar sporen

Archeologen zoeken op verschillende manieren naar sporen. De bekendste manier van zoeken naar sporen in de grond is door middel van een opgraving. Andere manieren om sporen te vinden zijn onderzoek met radartechnieken en het bekijken van luchtfoto's, want zo kunnen sporen vanuit de lucht ontdekt worden. Om sporen te kunnen dateren of om meer te weten te komen van gevonden sporen wordt er sporenonderzoek uitgevoerd. Maar soms blijken sporen ook dwaalsporen te zijn: hier zijn vervalsers aan het werk geweest! De motieven van de vervalser variëren van een grap, geldgewin of eeuwige roem.

Middeleeuwse scherven uit Hardenberg