Archeologisch depot

Gepubliceerd op 17 december 2019

Na meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek zijn alle bodemvondsten uit de provincie Overijssel, met uitzondering van Kampen en Zwolle, in Deventer onder één dak gebracht. Een veevoedersilo uit 1899 werd ingericht als een pakhuis met ruim 1500 kastplanken. Het provinciaal en gemeentelijk depot voor bodemvondsten is vernoemd naar voormalig provinciaal archeoloog dr. Ad Verlinde, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het archeologisch onderzoek in Overijssel.

Nu alle vondsten uit Overijssel in het depot een centrale plek hebben, zijn deze veel toegankelijker geworden. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of voor exposities.

Het depot beheert en documenteert de archeologische vondsten uit Overijssel. Het depot is een plek waar geïnteresseerden kunnen aankloppen met vragen en waar de vondsten en documentatie van het Overijssels bodemarchief voor iedereen toegankelijk zijn. Het depot herbergt documentatie, tekeningen en vondsten van opgravingen uit begin 20ste eeuw tot heden. Onbekende scherven kunnen worden gedetermineerd aan de hand van de vergelijkingscollectie of worden opgezocht in naslagwerken. Wie voor onderzoek of informatie langs wil komen is welkom (graag vooraf even bellen). Op dinsdag is de provinciaal archeoloog aanwezig voor hulp bij determineren of andere specifieke archeologische vragen.

Tijdsperioden

Subsidie Archeologie aanvragen

Projecten die de zichtbaarheid van archeologie vergroten, kunnen via de subsidieregeling 'Het verhaal van Overijssel' in aanmerking komen voor een subsidie.

Bruikleen aanvragen

Skelet opgraven

Het depot wil bruikleen zo veel mogelijk stimuleren. Instellingen die een archeologische expositie organiseren kunnen terecht bij het depot voor ideeën en informatie. De bruikleen is altijd kosteloos, alleen de verzekering en het vervoer is op kosten van de bruikleennemer.

Neem voor meer informatie contact op met het depot:

Telefoon: 0570 64 41 73
E-mail: archeologisch.depot@oversticht.nl

Vondst melden

Een vondstmelding kan veel informatie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer. Om die reden is het volgens de Monumentenwet wettelijk verplicht gesteld archeologische vondsten te melden bij de provinciaal archeoloog. Vondsten kunnen gemeld worden bij de provinciaal archeoloog (te bereiken via Het Oversticht, telefoon: 038 421 32 57)