Subsidie Cultureel aanbod en talentontwikkeling


Voor wie

Culturele instellingen die ten minste twee jaar actief zijn in Overijssel.

Waarvoor

Voor de uitvoering van een tweejarig activiteitenprogramma met als doel:

  1. om de artistieke en zakelijke kwaliteit van de instelling te verhogen waarmee de positie van de instelling landelijk wordt versterkt: 
    Toelichting: het gaat hierbij om instellingen die zich ‘opwaarts’ willen ontwikkelen richting landelijk niveau. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de instelling opteert voor een meerjarige landelijke fondsaanvraag of streeft naar (grotere) nationale bekendheid, waardoor de positie van de instelling op landelijk niveau wordt versterkt.
  2. om de artistieke en zakelijke kwaliteit van het cultureel netwerk te verhogen door het vormen of versterken van het netwerk.

Format tussenrapportage

Gebruik voor de tussenrapportage ons format 'Tussenrapportage Cultureel aanbod en talentontwikkeling'. Stuur de tussenrapportage daarna als bijlage, in pdf-formaat, mee met het digitale formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op onze website.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

Indienperiode

U kunt aanvragen vanaf 27 juli 2018 tot uiterlijk op 14 september 2018.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80