Week van de Amateurkunst, subsidie


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van de Week van de Amateurkunst in Overijssel.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Indienperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 mei 2018.

Let op

Met de liggende aanvragen is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met het Subsidieloket.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380