Subsidie Week van de Amateurkunst


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor de voorbereiding en uitvoering van de Week van de Amateurkunst in Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indienperiode is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Overijsselloket

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 88 99 (keuze 1)