Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel', subsidie


Voor wie

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een gemeente, bedrijf of vereniging.

Wat

Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Waarvoor

  1. Voor activiteiten die de archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken en voor activiteiten die wat vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
  2. Voor de uitvoering van restauratie- en herstel aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak met de voorbereidende werkzaamheden.
    Onder een gebundelde aanpak verstaan wij dat ten minste twee eigenaren deelnemen aan de activiteit. Terrein beherende organisaties die eigenaar zijn van een ensemble gebouwen, bouwwerken of cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor de karakteristieke identiteit van het gebied kunnen zelfstandig aanvragen.
  3. Voor activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.

Hoe meer activiteiten u combineert hoe hoger de subsidie.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Het subsidieplafond voor 2017 is bereikt. U kunt niet aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380