Meldingsplicht

Gepubliceerd op 23 april 2015

Wilt u de bodem gaan saneren, dan moet u dit voordat u aan het werk gaat melden met vastgesteld meldingsformulieren.

Voor meldingen in het kader van het Besluit uniforme saneringen dient u gebruik te maken van formulieren van I&M. U bent verplicht bij de melding alle onderzoeksrapporten als bijlage toe te voegen. Wij verzoeken u deze rapporten in drievoud mee te zenden.