Toepassen grond

Gepubliceerd op 25 november 2014

Het Besluit bodemkwaliteit biedt twee mogelijkheden voor gemeenten om grondverzetbeleid te voeren. Enerzijds is dat generiek beleid en anderzijds gebiedsspecifiek beleid. In het eerste geval sluit een gemeente zich aan bij de landelijke bodemkwaliteitsnormen. Bij gebiedsspecifiek beleid stemt een gemeente haar bodemkwaliteitsnormen af op de locatiespecifieke kenmerken van haar gemeente. De onderbouwing van de beleidskeuzes moet zijn vastgelegd in een Nota bodembeheer

De provincie Overijssel faciliteert gemeenten binnen de provincie in het publiceren van de bodemkwaliteitsnota's en -kaarten op de provinciale website. In de bodematlas worden de bodemkwaliteitskaarten in interactieve kaarlagen weergegeven.

Het Besluit bodemkwaliteit geeft aan dat grond alleen mag worden toegepast als hiervoor een bewijsmiddel aanwezig is. Dit bewijsmiddel moet aangeven wat de kwaliteit is van de betreffende grond. De bodemkwaliteitskaart is een dergelijk bewijsmiddel. In de meeste gevallen van grondverzet kan de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel worden gebruikt. Alleen als sprake is van een verdachte locatie kan en mag de bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt. In deze gevallen moet een ander bewijsmiddel worden aangeleverd waaruit de kwaliteit van de grond blijkt. Een voorbeeld hiervan is een partijkeuring. Voor grootschalige toepassingen zijn voorwaarden opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. De Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart zijn hier niet op van toepassing.