Week 51 - 2019 (16 t/m 20 december)

Gepubliceerd op 12 december 2019

Wat wordt er in deze weken gedaan?

De stoomsanering is op 31 januari 2019 stop gezet. Op basis van een aangepast saneringsplan waren de streefwaarden voor de stoomgebieden bereikt en kon de stoominjectie worden gestaakt. Dit betekende nog niet het einde van de activiteiten maar wel het begin van de afbouw van de sanering. Het koelen van het stoomvak A2 is inmiddels afgerond. De volgende fase is de afbouw en ontmanteling van leidingwerk en installaties. Daarna zullen de damwanden worden getrokken. Als afsluiting van fase 2 zal het terrein worden opgehoogd.

In de nieuwsbrief zullen we aangeven welke activiteiten de komende week worden verwacht.

Voor vak A2

De ontmanteling is vrijwel afgerond. De containers van de installatie zijn inmiddels verwijderd en deels afgevoerd.

In vak A3 Noord en Zuid

In dit deelgebied is alles ontmanteld.

Waterzuiveringsinstallatie

De waterzuivering installatie staat enkel nog bij voor noodgevallen, zoals hoosbuien op de locatie. 
Ook hier worden voorbereidingen getroffen voor de ontmanteling van de installatie.

ISCO-sanering

De installatie is geheel afgevoerd.

Vak A1 / Vak A1 uitloper NO-Oost / Uitlopers in vak A1 (NNO)

Geen werkzaamheden.

Vak A6

Geen werkzaamheden.

Deelgebied B en A5

Deze sanering is afgerond. Deelgebied B zal worden gebruikt als depotgebied.

Andere werkzaamheden:

We zullen verder gaan met de ontmanteling van de installaties. Bij de waterzuivering zal met zuigauto’s een aantal onderdelen worden schoongemaakt zodat ze kunnen worden afgevoerd.

Deze week worden mogelijk weer een aantal containers afgevoerd waardoor er op locatie wat kraan- en vrachtwagen bewegingen zullen zijn. Een aantal containers zullen worden verplaatst.