Bodemonderzoek IJsselmuiden

Gepubliceerd op 10 januari 2019

Bodemonderzoek IJsselmuiden

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk ‘Zandberg’ en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Momenteel loopt een aanvullend onderzoek. De resultaten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2019 bekend. Hierna wordt bekeken hoe de verontreiniging het best beheerst kan worden zodat in de toekomst geen verdere verspreiding plaatsvindt.

Informatieavond 19 november 2018

Op maandagavond 19 november is er een informatieavond geweest waarbij de omwonenden en andere geïnteresseerden zijn bijgepraat over het onderzoek naar de verontreinigingssituatie en de vervolgmaatregelen. Deze avond heeft onderzoeksbureau Witteveen + Bos een presentatie gehouden. De presentatie en kaarten zijn te vinden onder het kopje downloads.

Contact

Projectleider Mike Lodewijks

Telefoonnummer: 038 499 88 99 keuze 4

Erik Raben

Telefoonnummer: 038 499 88 99 keuze 4

Is er een risico voor de bewoners?

Uit het onderzoek blijkt dat de grondwaterverontreiniging in het gebied tussen de Blekerijweg en het begin van de Koekoekspolder behoorlijk diep zit. Bij normaal gebruik van tuinen en erven is hier geen risico voor de gezondheid. De provincie heeft de GGD gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook de GGD ziet op dit moment geen risico’s voor de gezondheid voor de bewoners in dit gebied.

Omdat het grondwater in de polder opkwelt is vanaf ongeveer de Koekoeksweg 15 het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater in een deel van de polder verontreinigd geraakt. Voor enkele watergangen en particuliere grondwaterbronnen in de polder geldt dat dit water beter niet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het besproeien van planten, veedrenking en schoonmaakwerkzaamheden. Op de kaart 'weergave gebied negatief gebruiksadvies' (onder downloads) is te zien in wel gebied een negatief gebruiksadvies geldt voor het gebruik van het water. Dit gebied is roze gekleurd op de kaart (roze blokken).

Verder in de polder zijn ook diepe grondwaterbronnen van tuinbouwbedrijven bemonsterd. Hierin is geen verontreiniging aangetroffen.

Wat houdt het aanvullende onderzoek in?

De provincie heeft op dit moment een goed beeld in welk gebied de verontreiniging is verspreid. De sterke vervuiling van het grondwater loopt van de Blekerijweg in noordoostelijke richting tot vlak voor de Parallelweg (zie de verontreinigingskaart). In de komende maanden wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit is nodig om een beter beeld te krijgen hoe diep te verontreiniging zit. Ook wordt de kwaliteit van het ondiepe grondwater in de omgeving van de Koekoeksweg beter in beeld gebracht, omdat de verontreiniging hier door kwelwater omhoog komt.

Wat merkt u van het onderzoek?

Er worden met de hand en met een machine verschillende peilbuizen geplaatst. Na het aanbrengen van de peilbuizen worden de boorgaten met een geel putje afgesloten.

Tijdens het onderzoek kunt u in de Koekoekspolder mensen aan het werk zien die monsters nemen van het oppervlaktewater en het grondwater. Verder zult u van het onderzoek weinig merken.

Wanneer is er meer duidelijkheid?

De resultaten van het aanvullende onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. In het eerste kwartaal van 2019 wordt tevens een onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen om de verdere verspreiding van de verontreiniging te kunnen beheersen. Zodra deze informatie is beoordeeld organiseert de provincie een informatieavond om de resultaten van het onderzoek te delen.