Bodemonderzoek IJsselmuiden

Gepubliceerd op 15 november 2017

Bodemonderzoek IJsselmuiden

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk ‘Zandberg’ en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Het onderzoek wordt in november 2017 opgestart. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

Waarom een bodemonderzoek?
Aan de Blekerijweg in IJsselmuiden is tot midden jaren ‘70 van de vorige eeuw een chemische wasserij in werking geweest. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat destijds een bodemverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen is ontstaan. Deze bodemverontreiniging heeft niets te maken met de huidige bedrijfsactiviteiten. Vanuit het brongebied heeft de verontreiniging zich via het grondwater verspreid. Om verdere verspreiding aan te pakken wil de provincie de bron saneren. Hiervoor is een saneringsplan in voorbereiding. Daarnaast wil de provincie met het huidige onderzoek in beeld brengen hoever de grondwaterverontreiniging zich heeft verspreid. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te voorkomen.

Contact

Projectleider Erik Raben
E.Raben@overijssel.nl
Telefoonnummer 06 51 36 34 73