Asbest in tuinen

Gepubliceerd op 3 april 2018

Sinds 2015 zijn onder de naam Bodemsanering Asbest in Tuinen op 200 locaties in diverse Twentse gemeenten een bodemsanering uitgevoerd. De percelen waren al geselecteerd. Voorwaarde voor deelname was dat er een (rest)verontreiniging is aangetoond bij evaluatie vanuit voorgaande projecten, te weten: Sanering Asbestwegen tweede en derde fase en de Subsidieregeling Asbestsanering voor particulieren en agrariërs. Het merendeel van de locaties bevindt zich in de gemeente Hof van Twente. In dit project zijn ook locaties meegenomen uit andere omliggende gemeenten, zoals gemeente Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Haaksbergen. Het project is in 3 tranches uitgevoerd. De laatste tranche is in het voorjaar 2018 afgerond. In totaal zijn bijna alle 200 locaties gesaneerd.

Contact

Wie algemene vragen heeft over het project, kan terecht bij Meldpunt Overijssel:
Telefoonnummer: 038 425 24 23
E-mailadres: kvoasbest@overijssel.nl

Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met de projectleiders vanuit de provincie Overijssel:
Yvonne In ’t Veld, e-mailadres:  ygw.it.veld@overijssel.nl of
Jeroen ten Klooster, e-mailadres: jr.ten.klooster@overijssel.nl.