Asbest in tuinen

Gepubliceerd op 21 maart 2017

Op dit moment wordt onder de naam Bodemsanering Asbest in Tuinen op 200 locaties in diverse Twentse gemeenten een bodemsanering uitgevoerd. De percelen zijn al geselecteerd. Voorwaarde voor deelname is dat er een (rest)verontreiniging is aangetoond bij evaluatie vanuit voorgaande projecten, te weten: Sanering Asbestwegen tweede en derde fase en de Subsidieregeling Asbestsanering voor particulieren en agrariërs. Het merendeel van de locaties bevindt zich in de gemeente Hof van Twente. In dit project worden ook locaties meegenomen uit andere omliggende gemeenten, zoals gemeente Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Haaksbergen. Staat uw locatie niet bij ons op de lijst, dan is deelname aan het project bodemsanering Asbest in tuinen niet mogelijk.

De saneringswerkzaamheden voor de eerste en tweede tranche zijn inmiddels uitgevoerd. Het ging hierbij om ongeveer 115 percelen in de gemeente Hof van Twente en aantal omliggende gemeenten.

De voorbereiding voor de 3e tranche is inmiddels gestart. De planning is dat eind 2017 alle 200 locaties zijn gesaneerd.

Derde fase van start

In september 2016 is gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de laatste tranche van het KvO project Bodemsanering asbest in tuinen. Door Arcadis Nederland bv zijn inmiddels 86 locaties onderzocht. 82 locaties zijn verontreinigd en komen in aanmerking voor sanering. Ecogroen heeft voor de provincie Overijssel alle veldonderzoeken en Flora- en Faunaonderzoeken uitgevoerd en afgerond.

Als voorbereiding op de uitvoering van de sanering zijn voor de bomen die staan in of bij de asbestsanering alvast kapvergunningen aangevraagd. Dit betekent niet dat de bomen ook al gekapt gaan worden. Daadwerkelijke kap van bomen gaat altijd in overleg met de eigenaar, maar is op voorhand aangevraagd om straks bij de uitvoering van de werkzaamheden geen vertraging op te lopen.

De gehele aanbestedingsprocedure loopt tot en met februari 2017. Hierna zal worden gestart met de saneringswerkzaamheden, die eind 2017 afgerond zullen worden.