Zwolle Kampen Bereikbaar

Gepubliceerd op 14 juli 2014

Het bedrijfsleven, Kamer van Koophandel Oost Nederland, gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel zetten zich met Zwolle Kampen Bereikbaar samen in voor mobiliteitsmanagement. Zwolle Kampen Bereikbaar wil in samenwerking met werkgevers een structurele reductie bewerkstelligen van 5% van het aantal auto's tijdens de spits in het woon/werk- en zakelijk verkeer.

De bereikbaarheid in Zwolle en Kampen staat onder druk en moet worden verbeterd. Daarom streven we samen naat het doel: op een slimme manier een duurzaam bereikbare regio bereiken. Daarom hebben op initiatief van de provincie Overijssel een groot aantal bedrijven uit de regio samen met de gemeenten Zwolle en Kampen op 27 januari 2010 het convenant 'Een bereikbare regio' ondertekend.

Programma en Projecten

Onder de programmalijn Bereikbaarheid en Mobiliteit zijn sinds 2010 een keur aan projecten uitgevoerd. Denk hierbij aan de aanpassingen van de Ceintuurbaan, het aanleggen van een informatiesysteem voor weggebruikers met panelen langs de weg en de aanpassing van verkeersregelinstallaties en uitwijkroutes. Ook de aanpassing van de Kamperlijn is een project binnen de programmalijn Bereikbaarheid en mobiliteit.

Sinds 2013 is Zwolle Kampen Netwerkstad een ‘Beter Benutten' regio in het kader van het ‘Beter Benutten' programma van het ministerie van Verkeer & Infrastructuur. Onder de vlag van 'Beter Benutten' werken de samenwerkende overheden en het bedrijfsleven aan het garant stellen van de bereikbaarheid van de regio. Dit doen ze door slim om te gaan met de beschikbare infrastructuur en bedrijven te helpen bij het organiseren van woon-werkverkeer en slim werken en slim reizen.

Kijk op Zwolle Kampen Netwerkstad voor meer informatie over de lopende projecten.