Over het project Raalte - Ommen

Gepubliceerd op 23 juni 2015

Provinciale weg N348

Veiligheid voorop

De provincie Overijssel wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Daarom zijn we samen met onze partners hard bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat is nodig omdat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren in het verkeer.

Verkeersveiligheid verbeter je door goede educatie en handhaving, maar ook door de weg veiliger in te richten. Dat laatste is een taak van de wegbeheerders: Rijk, provincies en gemeenten.

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) is zo'n weg waarop nog teveel ongelukken gebeuren. De provincie heeft daarom een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zijn de weg en de omgeving als geheel benaderd vanuit het perspectief van verkeer en landschap. Uiteraard in nauw overleg met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte.

Op 10 november 2010 hebben Provinciale Staten een plan van aanpak vastgesteld voor een gefaseerde (drie fasen) inrichting van de N348 als een veilige 100 km/uur-stroomweg. Daarna is in een planstudie het gedeelte tussen de Lemelerveldseweg en Achterveldsweg (inclusief Lemelerveld) onderzocht. De studie leidde tot een Plan in Hoofdlijnen, dat in februari 2014 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Dit plan omvat de volgende onderdelen:

  • het realiseren van twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten, noordelijk en zuidelijk van Lemelerveld;
  • het realiseren van een snelheidsregime van 70 km/uur tussen deze nieuwe aansluitingen om geluidsoverlast te beperken;
  • het grotendeels afsluiten van de centrumaansluiting Lemelerveld;
  • het realiseren van twee tunnels en het opheffen van vijf oversteken in het buitengebied;
  • het aanleggen van een voetgangersbrug bij restaurant De Lantaren.