Planning

Gepubliceerd op 2 maart 2015

Planning op hoofdlijnen

Indicatie Vervolgtraject
Te doen Periode
Bestemmingsplannen loopt tot november 2015
Vaststelling aanbestedingsstrategie afgerond
Aanbesteding en gunning 1e helft 2016
Opstellen en vaststellen definitief ontwerp voorjaar/zomer 2016
Realisatie najaar 2016 - najaar 2017