Vaarwegen Noordwest-Overijssel

Gepubliceerd op 14 november 2017

Over het project

Meer ruimte voor de recreatievaart/scheepvaart in Noordwest-Overijssel, voor veiligheid en natuur. Eén van de oplossingen hiervoor is het uitbaggeren van de vaarwegen en watergangen en het maken van nieuwe beschoeiingen. De afgelopen jaren zijn de vaarwegen op diepte gebracht, de baggerwerkzaamheden zijn gereed. Momenteel werkt de provincie aan nieuwe oeverconstructies op verschillende locaties in Noordwest-Overijssel.

Documenten

Lees hier de documenten

Contact

wk_contact

Projectleider Karst Lubbinge: